Mind Mapping

    pinguins strips>>

 

(written in Dutch and English)


Wat is Mind Mapping?

Eureka! Het ei van Columbus was ontdekt. En wel door de Engelsman Tony Buzan .Zoals Columbus bezeten was van reizen, is Buzan geobsedeerd door de hersenen. In deze tijd waarin we worden overladen door informatie besloot hij “wie niet sterk is, moet slim zijn”. In plaats van ten onder te gaan in die groeiende lawine aan informatie ontwikkelde hij het mind mapping: een effectieve methode voor het maken van aantekeningen en het genereren van ideeën door middel van associatie. Hiermee blijf je iedere informatiestroom, hoe groot ook, de baas. De praktijk heeft bewezen dat de mind map een zinvol, gebruiksvriendelijk middel is dat veel tijd bespaart.

Hoe lees je een mind map?

 • Het thema is centraal in het midden geplaatst op een overdwars papier
 • De sleutelwoorden, oftewel de mapjes, vloeien uit het thema
 • start op “02.00 uur”, oftewel rechtsboven van het papier en draai met de klok mee

Waar kan je mind mapping voor gebruiken?

 • Het maken van aantekeningen
 • Uit onderzoek (Cambridge University) is gebleken dat bij het maken van gewone aantekeningen 90% van de tekst overbodig is.
 • Het geven van presentaties, speeches, trainingen, etc.
 • Brainstormen; je blijft het totaalbeeld voor ogen houden en kan gemakkelijk nieuwe verbindingen zien en leggen
 • Creativiteit, communicatie, verslag vergadering, opzet voor rapport of scriptie enz.

Kenmerken :
Orde, sleutelwoorden, associatie, groepering, visueel geheugen; Je gebruikt duidelijke blokletters, kleur, symbolen, beelden en icoontjes, 3-Dimensioneel, pijlen en per regel uitgelijnde woorden. Iedere mind map is origineel, uniek en persoonlijk.

 Voordelen van mind maps:

 • Een mind map activeert meer delen van de hersenen waardoor je beter onthoudt, sneller leert en de creativiteit verbetert.
 • Een mind map geeft ‘het hele plaatje', waardoor men overzicht houdt en hoofd- en bijzaken beter kan onderscheiden.
 • Een mind map is compact en open ended: er kunnen altijd takjes aan worden gekoppeld.
 • Het is leuk om te doen, heel makkelijk en het is een natuurlijke methode om gedachten te ordenen.

Voor meer informatie, zie website Buzan Centres: www.mind-map.com

Mind Map techniek
Brein-vriendelijke methode die beide hersenhelften laat samenwerken.
Hoe meer je van de techniek toepast, des te effectiever de mind map.

1.  Neem een groot vel blanco papier, leg het overdwars
2. Begin met het thema in het midden (beeld, k l e u rrr !)
3. Trek vloeiende lijnen, takken uit het thema; de lijnen rond het thema zijn dik; en worden dunner naarmate ze verder van het centrum liggen (bijzaken).
4. Per lijn gebruik je één woord of symbool; de lijn heeft de lengte van het woord
5. Sleutelwoorden in hoofdletters
6. Begin op vast punt (02.00 uur) en draai met de klok mee
7. Gebruik beelden, kleuren, symbolen, 3D, clustering of wolkjes
8. Gebruik humor en associaties
9. Ontwikkel je eigen persoonlijke stijl.

Veel mind map plezier!

 

Why Mind Mapping?
Eureka! You've fount the egg of Colombo. Invented by the Englishman Tony Buzan.
Colombo was possessed by travelling, Buzan is obsessed by brains. They both used maps to conquer their adversary: the immense big blue sea and the overwhelming flood of information. Since we are overloaded by information nowadays, Buzan decided to play it smart. Instead of being drowned by the overwhelming stream of information he developed Mind Mapping: an effective method to take notes and generate ideas by using association. With this tool you are able to control every information flood, whatever the size. Practice shows that Mind Mapping is a useful, brain-friendly tool that saves you lots of time. And time is the key to freedom.

How to read a mind map?

 • The theme is placed in the centre of the paper (landscape)
 • Key words flow from the theme
 • start at "02.00 p.m.", or the upper right corner of your paper and read clockwise.

Uses
Mind Maps help to organise information.
Where? At work, home or study purposes:

 • Taking notes, meetings, proposals, reports
 • Presentations, speeches, training, manuals
 • Brainstorming sessions
 • Creativity, communication,
 • Essays, summaries, thesis
 • To-do lists
 • Decision taking
 • Focussing
 • and many, many more..

Advantages:

 • A mind map stimulates many parts of the brain. Therefore, your brain capacity increases and improves; it becomes quicker, your memory becomes stronger and your creativity will improve.
 • A mind map shows 'the whole picture'; you keep the overview and it's easier to distinguish between primary or secondary matters.
 • A mind map is compact and open ended: you can always extend it.
 • It's fun to do, easy and it's a natural way to organise your thoughts.

Mind Map technique
These are the brain-reflecting foundation structures of a Mind Map, developed by Tony Buzan. The more of them you follow, the more effective your Mind Map.

What do you need?
Take your most beautiful selection of pencils and a white sheet of paper (A3 or A4, landscape).

1. Start in the centre with an image of the topic, using at least 3 colourrrs
2. Use images, symbols, codes and dimensions throughout your Mind Map.
3. Select key words and print using upper or lower case letters.
4. Each word/image must be alone and sitting on its own line.
5. The lines must be connected, starting from the central image. The central lines are thicker, organic and are becoming thinner as they radiate out from the centre.
6. Make the lines the same length as the word/image.
7. Use colours- your own code - throughout the Mind Map.
8. Develop your own personal style of Mind Mapping.
9. Use emphasis and show associations in your Mind Map.
10. Keep the Mind Map clear by using Radiant hierarchy, numerical order or outlines to embrace your branch.

Quotes
Click here for quotes.


Characteristics:
Organisation, key words, association, clustering, visual memory (colour, symbols, icons, 3D-effects, arrows and outlining groups of words), outstandingness, conscious involvement. Every mind map is unique and personal.

More information, see website Buzan Centres: www.mind-map.com

NJOY the Mind Mapping!